Friday, October 19, 2007

Marcus Coates: "Cycle Parking And Prostitution" Rekord, Oslo


20.10 – 04.11. 2007
Marcus Coates - Cycle parking and prostitution

Separatutstilling

Åpningstider 20.10 - 04.11: torsdag – søndag kl. 1200 – 1700

Velkommen til åpning 19.10 kl. 19.00!

Marcus Coates har tatt et helgekurs i sjamanisme i Notting-Hill Gate,
og arbeidene hans er slik et resultat av bruken av åndelige ritualer
som selvhjelp i en vestlig overflodskultur. Dyret som etterlignes gir
sjamanen kraften han trenger - synet, raskheten eller kraften til å
fly. Tanken er at dyret og naturen er nært tilknyttet mennesket,
heller enn ideen om mennesket som dets motsetning. Marcus Coates
nærmer seg dyrets bevissthet og språk i arbeidene sine. På tross av en
potensiell ironisk lesning er Coates’ produksjon preget av dypt alvor
og relevans. I verket Goshawk – Accipiter gentilis (1999) lot han seg
binde fast i toppen av et høyt tre i skogen i timesvis for å komme på
høyde med fuglene og oppleve verden fra deres perspektiv. Her
undersøker han hva det vil si å oppføre seg som ikke-menneskelig.
Coates verk er samtidig ofte absurde og komiske, og ved hjelp av enkle
grep eller kostymer, som å kombinere den ulastelige britiske
business-dressen, med hornbriller og bukkeskinn med stort gevir,
benytter han sjamanistiske ritualer til å løse vanskelige
samfunnsproblemer.

Gjennom sitt arbeide som sjaman utfører han ritualer for forskjellige
klienter, og kommer tilbake fra sin reise til underverdenen med
informasjon som blir gitt ham av dyreåndene han møter på veien. Noen
av hans siste klienter inkluderer Liverpool City Council IK, Ikebukuru
City Council Japan, Toge Village Council Japan og Stavanger Byråd.
Coates har søkt svar på varierende problemer fra disse kliententene.

På Rekord viser Coates to nye verk: Radio Shaman 2006, og Kamikuchi
2006, hvor han blant annet søker svar på spørsmålet – “hvordan kan vi
stanse ulovlig sykkelparkering”.