Friday, October 19, 2007

Marcus Coates: "Cycle Parking And Prostitution" Rekord, Oslo


20.10 – 04.11. 2007
Marcus Coates - Cycle parking and prostitution

Separatutstilling

Åpningstider 20.10 - 04.11: torsdag – søndag kl. 1200 – 1700

Velkommen til åpning 19.10 kl. 19.00!

Marcus Coates har tatt et helgekurs i sjamanisme i Notting-Hill Gate,
og arbeidene hans er slik et resultat av bruken av åndelige ritualer
som selvhjelp i en vestlig overflodskultur. Dyret som etterlignes gir
sjamanen kraften han trenger - synet, raskheten eller kraften til å
fly. Tanken er at dyret og naturen er nært tilknyttet mennesket,
heller enn ideen om mennesket som dets motsetning. Marcus Coates
nærmer seg dyrets bevissthet og språk i arbeidene sine. På tross av en
potensiell ironisk lesning er Coates’ produksjon preget av dypt alvor
og relevans. I verket Goshawk – Accipiter gentilis (1999) lot han seg
binde fast i toppen av et høyt tre i skogen i timesvis for å komme på
høyde med fuglene og oppleve verden fra deres perspektiv. Her
undersøker han hva det vil si å oppføre seg som ikke-menneskelig.
Coates verk er samtidig ofte absurde og komiske, og ved hjelp av enkle
grep eller kostymer, som å kombinere den ulastelige britiske
business-dressen, med hornbriller og bukkeskinn med stort gevir,
benytter han sjamanistiske ritualer til å løse vanskelige
samfunnsproblemer.

Gjennom sitt arbeide som sjaman utfører han ritualer for forskjellige
klienter, og kommer tilbake fra sin reise til underverdenen med
informasjon som blir gitt ham av dyreåndene han møter på veien. Noen
av hans siste klienter inkluderer Liverpool City Council IK, Ikebukuru
City Council Japan, Toge Village Council Japan og Stavanger Byråd.
Coates har søkt svar på varierende problemer fra disse kliententene.

På Rekord viser Coates to nye verk: Radio Shaman 2006, og Kamikuchi
2006, hvor han blant annet søker svar på spørsmålet – “hvordan kan vi
stanse ulovlig sykkelparkering”.

Catherine Bertola: "Out Of The Ordinary" V&A Museum, London


Out of The Ordinary: Spectacular Craft

A V&A and Crafts Council Exhibition
13 November 2007 – 17 February 2008

Free admission

Out of the Ordinary will bring together a group of international artists who place craft at the heart of their practice, transforming everyday subjects and materials into works that are truly extraordinary.

The exhibition will showcase on a grand scale astonishing examples of meticulous making and attention to detail. Challenging conventional ideas about craft, the artists in the exhibition skilfully use tradition to achieve unexpected outcomes.

Out of the Ordinary will feature new work by Olu Amoda, Annie Cattrell, Susan Collis, Naomi Filmer, Lu Shengzhong, Yoshihiro Suda and Anne Wilson, many showing their work in the UK for the first time.

The exhibition will include film, installations and objects in diverse materials such as metal, paper, textiles, glass, wood, ice and chocolate. An eight artist Catherine Bertola will create a site specific installation within the V&A’s galleries, taking the themes of the exhibition and juxtaposing them with the historic collections.

Eric Bainbridge: 'Etc.' Amagerfælledvej Art Project, Copenhagen


etc

Eric Bainbridge (UK), Anna Barham (UK), Phyllida Barlow (UK), Jacob Dahlgren (S), Jason Dungan (UK) Peter Fillingham (UK), Ellen Hyllemose (DK), Max Hymes (UK), Charlotte Thrane (DK), Roy Voss (UK), John Wallbank (UK), Torgny Wilcke (DK).

Amagerfælledvej Art Project, Amagerfælledvej 40-42,
2300 Copenhagen.
6th October – 10th November 2007
opening : October 5th, 5-8 pm
curated by Sotiris Kyriacou

Amagerfaelledvej Art Project is pleased to present etc, a celebration of the continuing pertinence of the readymade and found materials in contemporary art.

Bringing together established and emerging artists from Britain, Denmark and Sweden, the exhibition is part of a visual arts festival which will take place amidst the faded grandeur of the halls of an ex post office headquarters on the island of Amager.

The title of the exhibition refers not only to the varied repertoire of everyday objects, materials, language and media used by these artists as starting points for their works, but also to the opening-up of empathy and association they bring to the fore through the dynamically unexpected and diverse approaches to their respective inventories.

Works which declare their provenance in the realm and materiality of the known and familiar at the same time manage to suggest a rich multiplicity of possibilities for engagement, through a wilful disrespect for conventional syntax.

etc is one of four exhibitions taking place concurrently at the venue before its redevelopment. The other exhibitions are :

- Maddag, with Camilla Nørgård, Lise Nørholm and Ellen Hyllemose.

- The Last Compositions at Amagerfælledvej, with Johanna Billing (S),
Tine Oksbjerg (DK), Susan Philipsz (UK), curated by Lotte Juul Petersen.

- Housewarming, curated by Anita Viola Nielsen and Simon Grimm.

This final season of exhibitions at Amagerfælledvej Project Space is co-ordinated by Torgny Wilcke and supported by The Danish Arts Council, Copenhagen City Council and The British Council.
For further information and images please contact Torgny Wilcke at t.wilcke@inet.uni2.dk

Workplace Gallery at Zoo Art Fair 2007: The Royal Academy, London